Výkop na reteční nádrž RD Uherčice

Realizace: 2019